KF Østfold

KF Østfold er kjent for å tilrettelegge, finne gode løsninger og levere til avtalt tid. Vi er en totalentreprenør som gjennomfører prosjektene fra A til Å, og samarbeider både med byggherrer og lokale aktører. Kundemassen vår består av både offentlige og private aktører.

Uavhengig av størrelse gjennomføres prosjektene med god styring, solid teknisk kunnskap og gode forretningskonsepter. Denne effektive arbeidsmåten har skapt varige verdier for våre kunder som igjen fører til at de ofte kommer tilbake til oss.

Kontaktperson

Freddy Olsen