KF Entreprenør AS

KF Entreprenørs styrke er målrettet prosjektstyring som letter arbeidet for byggherren og sikrer oppdragsgivers interesser. Gjennom kombinasjonen av god styring, teknisk kunnskap og gode forretningskonsepter gjennomfører vi prosjekter på en effektiv måte og skaper varige verdier for våre kunder.

Kompetansefelt

  • Sikringstiltak
  • Dammer
  • Næringsbygg
  • Vannrenseanlegg
  • Betongarbeider

Geografisk dekning
Hovedkontoret ligger i Oslo og dette er vårt hovedvirksomhetsområde. Majoriteten av prosjektene utføres på det sentrale Østlandsområdet, men vi har utført enkeltprosjekter i hele Norge. I 2014 etablerte KF Entreprenør et regionskontor ved Svinesund ved opprettelsen av KF Entreprenør avdeling Østfold.

Våre ressurser og nettverk
KF Entreprenør AS har høyt kvalifisert personell med bred erfaring innen planlegging og prosjektgjennomføring. Selskapet har et betydelig nettverk av samarbeidende selskaper som setter oss i stand til å etablere det beste teamet av samarbeidende konsulenter, leverandører og entreprenører. Vi har tett samarbeid med offentlige institusjoner som bidrar til at vi kan optimalisere gjennomføringen av prosjektene.

Kontaktpersoner

Harald Pedersen

Rune Garberg