KF Byggservice AS

KF Byggservice spesialiserer seg på rammeavtaler og mindre byggeprosjekter innen rehabilitering og ombygging. Vår styrke er gode systemer og effektiv styring av rammeavtalene slik at vi letter arbeidet for våre oppdragsgivere. Gjennom kombinasjonen av effektiv styring og godt faglig håndverk gjennomfører vi oppdragene på en effektiv måte og skaper varige verdier for våre kunder.

Oppdragene våre er i hovedsak tradisjonelle byggherrestyrte entrepriser, men vi har også erfaring fra totalentrepriser, samspillkontrakter, CM-kontrakter m.m.

Organisering

KF Byggservice AS er et datterselskap under KF Entreprenør AS og en del av KF Gruppen. Selskapet ble stiftet i 2013 og har i dag ca. 25 ansatte.

Våre ressurser og nettverk

KF Entreprenør AS har høyt kvalifisert personell med bred erfaring innen planlegging og prosjektgjennomføring. Selskapet har et betydelig nettverk av samarbeidende selskaper som setter oss i stand til å etablere det beste teamet av samarbeidende konsulenter, leverandører og entreprenører. Vi har tett samarbeid med offentlige institusjoner som bidrar til at vi kan optimalisere gjennomføringen av prosjektene.

KF Byggservice AS har høyt kvalifisert personell med bred erfaring fra ulike typer innvendig- og utvendig ombygging og rehabilitering. Selskapet har et betydelig nettverk av samarbeidende selskaper som setter oss i stand til å etablere det beste teamet av samarbeidende leverandører og entreprenører og gjør at vi kan operere med kort responstid og solide resultater på rammeavtaler med større eller mindre omfang.

Geografisk dekning

Hovedkontoret ligger i Oslo og majoriteten av prosjektene utføres på Østlandsområdet. Vi har rammeavtaler med dekningsområder som strekker seg til Østfold og Buskerud.

 

Kontaktpersoner

Harald Pedersen

Rune Garberg