energimontører i vinterlandskap ved skjev mast i skogen og ser på et helikopter

Roadworks kjøper seg inn i Otera Infra

Roadworks kjøper 51 prosent av aksjene i Otera Infra. Sammen med Agder Energi skal Roadworks styrke selskapets lønnsomhet, sikre verdiskaping og arbeidsplasser.

– Vi kjøper oss inn i Otera Infra for å etablere oss tydelig i elkraftmarkedet og ytterligere styrke vår posisjon innenfor elektro for samferdsel. Oteras posisjon, erfaring og kompetanse tilfører nye, og utfyller eksisterende tjenester innenfor forretningsområde elektro. Vi ser virkelig frem til å få Otera Infra inn i strukturen, sier konsernsjef Jan Tore Klemmetsen i Roadworks.

Roadworks består av selskaper med spisskompetanse innen drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur og veianlegg. De operative selskapene i konsernet er organisert i virksomhetsområdene elektro, veidrift, veisikring og bygg/anlegg. Roadworks har 465 ansatte og har sitt hovedkontor i Grimstad.

Partner med vekstambisjoner
Konsernsjef Tom Nysted er godt fornøyd med at Roadworks blir med på videreutviklingen av Otera Infra for å styrke selskapets lønnsomhet, samt sikre verdiskaping og arbeidsplasser.

– Dette er viktig for at vi skal kunne være offensive aktører i et krevende marked med hard konkurranse. For oss har det vært en forutsetning å finne en finansielt solid og komplementær partner med vekstambisjoner, opprettholde et sterkt regionalt fotfeste og sikre videreutvikling av Otera Infras kompetanse og merkevare. Roadworks er en offensiv aktør med en sterk kommersiell kultur i et utfordrende marked, og vi ser frem til det videre samarbeidet, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Hovedkontoret til Otera Infra vil fortsatt være på Sørlandsparken i Kristiansand.

Gjennomføring av aksjekjøpsavtalen er betinget av at Konkurransetilsynet godkjenner transaksjonen.

Se nettsidene til Agder Energi , Roadworks og Otera Infra for mer informasjon om selskapene.

 

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting