smilende menn håndhilser etter signert kontrakt

Roadworks kjøper KF Entreprenør

Roadworks AS har avtalt å kjøpe majoriteten av aksjene i KF Entreprenør AS, inkludert datterselskapene Norpox Rehab AS og KF Byggservice AS. Selskapene hadde en samlet omsetning på ca 375 millioner i 2015. Gjennom kjøpet etablerer Roadworks-konsernet et nytt forretningsområde innenfor infrastruktur, bygg og anlegg, og styrker med dette prosjektkompetansen i konsernet. 

Avtalen omfatter kjøp av aksjer fra majoritetsaksjonær KF Gruppen og ansatte-aksjonærer. Etter kjøpet vil Roadworks ha en eierandel på ca. 64%. Resten av aksjene vil bli eid av ansatte.

KF Entreprenør ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert på Ryen i Oslo og har 100 ansatte, inkludert datterselskapene. «Vi har vært i dialog med KF Entreprenør over lengre tid og har etter hvert blitt god kjent med selskapet, dets ledelse og ansatte. KF Entreprenør er et solid selskap med dyktige og motiverte ansatte og vi er imponert over deres kompetanse og gjennomføringsevne.

Med KF Entreprenør, Norpox Rehab og KF Byggservice Oslo utvider vi Roadworks’ tjenesteområder som gir oss flere ben å stå på. Samtidig ser vi også at det er en rekke områder hvor vi er komplementære og at vi også styrker våre eksisterende forretningsområder.», sier Jan Tore Klemmetsen, konsernsjef i Roadworks.

KF Entreprenør blir en del av Roadworks

Roadworks har etablert seg som en betydelig aktør innenfor drift og vedlikehold av vei, samt veisikring- og elektroprosjekter. Med kjøpet av KF Entreprenør og datterselskaper, utvides virksomheten til også å omfatte entreprise- og prosjektutvikling innen bygg- og anleggssektoren med spesielt fokus på rehabilitering/bygging av teknisk infrastruktur, renseanlegg for vann og avløp, samt høysikringsstiltak og øvrig områdesikring.

Datterselskapet Norpox Rehab AS er en respektert aktør innen reparasjon, rehabilitering og vedlikehold av betongkonstruksjoner som broer, kaier og bygg. «Det er vemodig å selge selskapet som bærer mine initialer, men tidspunktet for å selge er riktig for min del. Det var viktig for meg at selskapet og dets kultur og ansatte blir godt ivaretatt videre. Jeg er sikker på at selskapet er i trygge hender hos Roadworks», sier Knut Fossum, styreleder i KF Entreprenør.

Ledelse og nøkkelansatte i KF Entreprenør og datterselskapene blir med videre etter salget til Roadworks. KF Entreprenør og KF Byggservice Oslo vil sammen utgjøre et nytt forretningsområde i Roadworks. Forretningsområdet vil ledes av nåværende daglig leder i KF Entreprenør Harald Pedersen. Norpox Rehab vil bli organisert sammen med Roadworks’ øvrige virksomhet innenfor forretningsområdet Veisikring.

«Vi ser frem til å bli en del av Roadworks og tror at våre nye eiere vil bidra til fortsatt vekst for KF Entreprenør. Sammen kan vi utvikle hverandre og gjøre oss enda bedre i stand til å levere gode prosjekter til våre kunder.», sier Harald Pedersen

Om Roadworks

Roadworks ble etablert i februar 2015. Roadworks består av selskaper med spisskompetanse innen drift og vedlikehold av veianlegg, samt utbygging av sikkerhetsløsninger og teknisk infrastruktur for vei, tunnel og industri. De operative selskapene i konsernet består av CC4 Montasje AS, Veidrift AS, AS Veisikring, Traftec AS, Controltec AS og Bærum Asfalt AS. Konsernet har lokasjoner i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus, Østfold, Trøndelag og Rogaland.

Konsernet har etter oppkjøpet ca 340 ansatte, forventet omsetning i 2016 på 1mrd kroner og en ordrereserve på omkring 1,5 mrd kroner. Norvestor VI L.P., et fond forvaltet av Norvestor Equity AS er majoritetseier i Roadworks med omkring 80% av aksjene, selskapets ledelse og nøkkelansatte eier øvrige.

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting