Bruk av Workplace og deling av informasjon og innhold

Ved bruk av Workplace, vil du kun bruke Workplace for det formål Workplace er gjort tilgjengelig for ansatte og andre i Roadworks. Det er frivillig å ta i bruk Workplace

Ved bruk av Workplace må du ikke:

 • Endre, viderelisensiere, selge, gi tilgang til, kopiere, modifisere, legg til funksjonalitet eller løsninger som er en del av Workplace, lage avledede løsninger av Workplace. Tilsvarende må du ikke bruke varemerker, design eller forretningskjennetegn for Facebook annet som en del av Workplace.
 • Gjøre tilgjengelig, dele eller legge ut sensitive personopplysninger. Med sensitive personopplysninger menes opplysninger som definert i personopplysningen § 2 som er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, og medlemskap i fagforeninger.
 • Skjule din identitet, eller forfalske eller etterligne noen andres identitet eller på annen måte gi deg ut for å være en annen, herunder benytte en annens konto på Workplace.
 • Begå lovbrudd ved bruk av Workplace, bryte vilkår eller bestemmelser for bruk av Workplace, herunder men ikke begrenset til krenkelse av immaterielle rettigheter og brudd på lover eller regler om personvern.
 • Bruke Workplace på andre ulovlige måter eller straffbare handlinger, som å skape, dele eller vise frem innhold som er ulovlig, diskriminerende eller falsk, eller fremme eller oppmuntre til vold, lovbrudd, selvskading, spiseforstyrrelser og rusmisbruk.
 • Gi andre tilgang de ikke skal ha på Workplace, herunder ved å låne bort din konto til andre.
 • Laste opp skadelig kode eller programvare, eller handleringer eller unnlatelse som kan føre til skade, overbelastning eller hindre Workplace og tilknyttede systemer i å fungere som de skal.
 • På noen måte forsøke å få frem kildekode eller annen underliggende kode for Workplace, samt å kopiere eller spre kode eller løsninger i Workplace.

Når du poster eller deler på Workplace gjør du dette som en ansatt i selskapet. Du forventes å følge den interne Workplace-etikette, og at du husker at Workplace er et profesjonelt, internt samarbeids- og networking-plattform.

Her er noen brukertips som du bør følge:

 • Vær positiv. Hold en positiv tone og respekter andre brukere og deres meninger. Unngå å skape konflikter med kontroversielt innhold eller ytringer.
 • Post ansvarlig. Skriv poster som er relevante for Roadworks og som oppfordrer til samarbeid og engasjement. Hold innleggene dine informative og konsise. Vurdér hvem som innholdet blir tilgjengelig for, før du poster.
 • Vær klar over hvem som kommer til å lese posten din og pass på så du ikke poster noe støtende innhold. Se mer ovenfor om hva som kan og ikke kan deles og publiseres.
 • Oppdater profilen din så folk lettere kan finne deg! Bruk et bilde av deg selv, fullt navn, jobbtittel og arbeidssted.
 • Ikke del noe innhold fra Workplace på din private Facebook-konto. De to kontoene er helt separate, så det er veldig vanskelig å dele noe eksternt ved en feiltagelse, selv om vi skjønner at du lett kan finne noe spennende innhold du gjerne skulle delt eksternt. Men husk at dette er en intern kanal – på lik linje med email.

Finner du noe innhold på Workplace som du ønsker å dele eksternt, må du avklare med den som er opphavet til innholdet først.

Og til slutt:

 • Vær deg selv og samarbeid med kollegene dine på Workplace slik du selv synes er best! Bruk alminnelig fornuft og husk at informasjon ment internt likevel kan ende opp som offentlig.
 • Er du i tvil, er det en god regel å ikke dele informasjonen eller innholdet.
 • Innhold som ikke er i samsvar med retningslinjene ovenfor kan bli fjernet fra Workplace uten nærmere varsel.

Husk at ovennevnte gjelder også for informasjon som deles i Messenger (chat).

Spesielt om virksomhetskritisk informasjon og dokumenter

Vær oppmerksom på at Workplace skal ikke benyttes til å lagre virksomhetskritisk informasjon eller dokumenter. Det vil ikke bli tatt sikkerhetskopi (backup) av Workplace, og data i Workplace kan derfor gå tap eller endres, uten at det er mulig å fremskaffe dataene igjen.

Sørg derfor at kritisk informasjon også er tilgjengelig andre steder, og at Workplace benyttes som en løsning for å publisere og dele informasjon. Dersom det skal deles dokumenter, skal dette gjøres på epost eller server.

Informasjon om kunder og leverandører av Roadworks eller tredjeparter, herunder kommersielle forhold knyttet til nevnte, samt annen informasjon som kan være konfidensiell, skal ikke deles i Workplace dersom informasjonen kan anses å være sensitiv eller kritisk.

Behandling av personopplysninger og tilgang til data

Ved å bruke Workplace aksepterer du at Facebook behandler data og personopplysninger om deg og som du gir fra deg og at Facebook blant annet vil benytte innsamlet informasjon til å utvikle og forbedre Workplace.

Roadworks vil kontrollere og administrere din konto i Workplace, samt ha tilgang til og kunne behandle personopplysninger og data som du avgir og deler gjennom Workplace.

Workplace gjøres tilgjengelig av Facebook som databehandler for Roadworks. Innhold på Workplace vil bli lagret og behandlet på Facebooks datasentre i Sverige og USA, og personopplysninger vil derfor kunne bli overført til USA. Ved å bruke Workplace, samtykker du til at dine personopplysninger overføres til USA. Merk at data og opplysninger fra Workplace kan ville kunne kreves utlevert til myndighetene i USA, også uten varsel. Du bør derfor være klar over at informasjon du deler eller gjør tilgjengelig i Workplace kan bli kjent for amerikanske myndigheter.

Ansvarlig/kontaktperson

Hvis du har klager, bekymringer eller spørsmål til bruk av Workplace, herunder behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med ansvarlig for Workplace i selskapet på wp@roadworks.no. Dette gjelder også dersom du avdekker eller kommer over informasjon eller innhold du mener ikke skal være i Workplace.

Det er Roadworks AS som er behandlingsansvarlig for personopplysninger etter personopplysningsloven i Workplace.

https://roadworks-no.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

https://roadworks-no.facebook.com/legal/FB_Work_Terms

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting