eldre bygg med tagging i tom gate

Rehabilitering av Grønland barnehage

KF Entreprenør AS har signert en avtale med Omsorgsbygg Oslo KF om rehabilitering av Grønland barnehage i Oslo.

Bygget har vært i kontinuerlig bruk helt fra ferdigstillelsen i 1866 frem til 2015 da det ble besluttet å stanse barnehagedriften til bygningsmessige tiltak ble gjennomført.

Bygget på Norbygata 1 er oppført i murstein over to etasjer i tillegg til kjeller og loft. 87 barn og 14 ansatte disponerer 992 m2 gulvareal og 1629 m2 uteareal. Ettersom siste runde med oppussing ble utført på 1980-tallet er bygget i sterkt behov for rehabilitering og modernisering for å nå dagens standard. Det skal også opparbeides nye utearealer og lekeplass.

I tillegg til rehabiliteringen skal det etterinstalleres stålrørspeler med forankring i fjell da det er blitt avdekket råte i tømmeret som bygget er oppført på.

Bygget er oppført på byantikvarens gule liste og fasaden anses som spesielt bevaringsverdig. Dette stiller store krav til metodevalg og utførelse.

Prosjektet har en varighet på 14 måneder.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting