Uvesund bru

Fjerning av gamle føringskanter og bygging av nye, samt nytt brurekkverk.

Fjerning av føringskant ble utført med utstyr ikke benyttet i Norge før. Kanten ble tygd opp av en spesialmaskin som samtidig samlet opp alt avfall hvor armeringen ble stående igjen. Deretter ble det armert og forskalet etter tegning, utsøpt og montert nytt brurekkverk. Arbeidene ble utført med stor trafikk i et kjørefelt under hele perioden med de utfordringer dette medfører i forhold til HMS og sikkerhet.

Prosjektdetaljer
  • Vormsund
  • Uvesund bru
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Jun. 2015 - Jul. 2015
  • Kontraktssum 4,7 MNOK