Tunellrehabilitering av Ekeberg – Svartdalstunnelen

Veidrift har bistått Skanska i forbindelse med tunellrehabilitering av Ekeberg – Svartdalstunellen. Arbeidet har vært knyttet til utskiftning og oppgradering av teknisk utstyr inne i tunellen, rehabilitering av kjørebane, utbedring av rømningsveger og bygging/utbedring av tekniske bygg. I tillegg ble eksisterende sedimenteringsbasseng utvidet.

Arbeid utført av Veidrift
 • Montering av sideplasserte skilter
 • Montering av RGB skilter
 • Montering av portaler samt skilter Mvub/MvIB
 • Montering av bommer

I tillegg hadde Veidrift ansvaret for all trafikkavvikling og arbeidsvarsling.

Arbeidet med rehabiliteringen ble i all hovedsak utført som nattarbeid. Tunellen ble åpnet for trafikk hver morgen. I perioden med utskifting av vegoverbygning sommeren 2017 og 2018 ble det løpet med utskifting av vegoverbygning stengt døgnkontinuerlig. Det var alltid ett løp åpent for trafikk til enhver tid.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  Veidrift
 • Kunde:
  Skanska
 • Prosjekttype:
  Arbeidsvarsling og montering av alle skilter/ bommer/ portaler
 • Tidsrom:
  2017 – 2018
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting