Reparasjon brubjelker Vollsveien bru

Betongbærebjelker var påkjørt av lastebil og ble midlertidig understøttet med utstyr fra Vegdirektoratet beredskap.

Bjelkene ble forsterket ved å sveise U- kanaler som ble heist opp og festet med gjennomgående bolter, og sement injesert etter montasje. U bjelkene ble overflatebehandlet etter System 1.

Prosjektdetaljer
  • Reparasjon brubjelker Vollsveien bru
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum 0,6 MNOK