Renovering av nettstasjon i Vestre Strandgate 9A

Otera Infra fikk i oppdrag på vegne av Agder Energi Nett å totalrenovere nettstasjonen i Vestre Strandgate 9A til REN standard.

Utført arbeid

 • 2x 800kVA trafoer skiftes til 630 og 1000kVA
 • Skifte av åpnet høyspentanlegg til SM6 2x IM og 2x QM celler
 • Skifte av åpne lavspenttavler til nye 2500A tavler med effektbryter
 • Rengjøring, sparkling og maling av rommet
 • Nytt jordingsanlegg i rommet
 • Ny belysning og nødbelysning i rommet
 • Bytte av trafodør til brannklasse A60
 • Utbedret og forsterket bærebjelken
 • Produsert og installert ny ramme til trafoluken

Kvadraturen i Kristiansand er en av de mest trafikkerte gatene i byen, og for å sikre trygg utførelse av prosjektet ble det omlegging av trafikken. Ombyggingen berørte i tillegg Kristiansand kino, Caledonien hotell og Parko døgnåpen bensinstasjon, samt noen mindre butikker. Dette medførte en omfattende plan for strømutkobling og omkobling til aggregater, og kundens strømforbruk ble sikret gjennom to 500kVA og ett 400kVA aggregater. Ombyggingen tok fire dager.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  Otera Infra
 • Kunde:
  Agder Energi Nett
 • Prosjekttype:
  Renovering av nettstasjon
 • Tidsrom:
  2020
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting