Rehabilitering av Stovnerskogen parkeringshus

Prosjektet ble tildelt KF Entreprenør med Norpox som utførende part. Parkeringshuset gikk over to plan med tilhørende tilfluktsrom i plan 1. Skadet betong ble fjernet med vannmeisling, armering ble reetablert der den eksisterende armeringskontinuitet ikke var ivaretatt på grunn av opprustede jern. Når den nye armeringen var etablert ble den gamle betongen erstattet med sprøytebetong. Etter gjennomført  betongrehabiliteringen startet det tverrfaglige arbeidet med VVS-, elektro- og bygningsmessige arbeider. For å beskytte armeringen og betongen ble det montert katodisk beskyttelse.

Prosjektet krevde god tidsplanlegging da beboerne i borettslaget ønsket parkeringshuset tilgjengelig så raskt som mulig. Dekket i parkeringshuset var også i svært dårlig skikk noe som krevde konsulentbistand og vurdering av dekkets bæreevne. Konklusjonen ble at dekkets bæreevne var ivaretatt ved at det ble lagt ny armering av tilsvarende kvalitet.

Prosjektdetaljer
  • Oslo
  • Rehabilitering av Stovnerskogen parkeringshus
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum 5 MNOK