Prosjektperiode
Prosjekt
Kunde
Kontraktssum
Ingen treff, prøv å endre filteret ditt
 • Prosjektperiode: 2018 - under utførelse
  Kunde: Statens vegvesen
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Kunde: Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Froland kommune
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Prosjekt: Drift og vedlikehold veilys i Kristiansand kommune
  Kunde: Kristiansand kommune
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Prosjekt: Driftskontrakt elektro Nord-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2017 - 2018
  Prosjekt: Rehabilitering av E18 Oddernes- og Baneheitunnelen
  Kunde: Otera Infra
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Kunde: UE til Berthelsen og Garpestad
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Kunde: UE til TT anlegg
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Oppgradering elektrisk anlegg bybrua Stavanger
  Kunde: Solar Light
 • Prosjektperiode: 2016 - under utførelse
  Prosjekt: Driftskontrakt elektro Vest-Agder
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Signalanlegg Misjonsveien
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Flomlys Vegårshei skisenter
  Kunde: Vegårshei skisenter
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde: UE til Haugsjå Entreprenør
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde:
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde:
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde:
 • Prosjektperiode: 2016 - 2017
  Prosjekt: Elektroarbeider Barbu Park - Arendal
  Kunde: Steen & Lund as
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Flomlysanlegg Kjempesteinsmyra kunstgressbane - Risør
  Kunde: Risør kommune
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: Totalentreprise veilys
  Kunde: Statens vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2015
  Prosjekt: Totalentreprise elektro, veilys
  Kunde: Bertelsen og Garpestad
 • Prosjektperiode: 2015 - under utførelse
  Prosjekt: Drift og vedlikehold veilys i Oslo og Akershus
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Flomlys Lillesand stadion
  Kunde: Lillesand kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Idda skatepark og flomlysanlegg
  Kunde: Kristiansand kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2019
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av vegbelysning - Buskerud
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Flomlys Stuenes stadion – Arendal
  Kunde: Arendal kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2019
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg - Buskerud
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Kunde: Kristiansand Ingeniørvesen
 • Prosjektperiode: 2014 - 2019
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg - Telemark
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Signalanlegg Ullandhaugveien - Tellusveien
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2013 - 2016
  Prosjekt: Dovrebanen
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Molvikhammeren Fylkesvei 76
  Kunde: Statens Vegvesen Region Nord
 • Prosjektperiode: 2013 - 2018
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg - Oslo, Asker og Bærum
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2013 - 2017
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av vegbelysningsanlegg - Vest-Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2013 - 2016
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av veibelysning - Kristiansand
  Kunde: Kristiansand kommune
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Signalanlegg Zetlitzveien Fv 44
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2014
  Prosjekt: Fylkesvei 714 Laksevegen
  Kunde: Sluttkunde: Statens Vegvesen Region Midt UE: Kruse Smith AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2014
  Prosjekt: E39 Vågsbotn - Hylkje
  Kunde: Statens Vegvesen Region Vest
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Noreviktunnelen
  Kunde: Sluttkunde: Statens Vegvesen Region Vest UE: OneCo Veidrift AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2017
  Prosjekt: Drift Østfold
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2016
  Prosjekt: Drift veilys Vest-Agder
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2017
  Prosjekt: Drift av elektrotekniske anlegg
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
  Kontraktssum:
 • Prosjektperiode: 2012 - under utførelse
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av veibelysning - Sør-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2013
  Prosjekt: Veglysprosjekt - E39 Helleland Skurve
  Kunde: Sluttkunde: Statens Vegvesen Region Vest UE: OneCo Veidrift AS