Omlegging til WinCC OA – E39 Orkdalsvegen

Controltec har bistått hovedentreprenør Skanska Norge i prosjektet EO-142. Prosjektet gjaldt strekning E39 mellom Thamshavn og Klett som skulle over på nytt toppsystem hos Vegtrafikksentralen (VTS). Dette innebar å knytte sammen og tilpasse alle eksisterende signaler fra alle tunneler og dagsoner på strekningen til den nye løsningen.

Controltec har designet og implementert en helt ny nettverksløsning som gir kunden et mer sikkert og robust nettverk. Nettverket er samtidig klargjort for ytterligere utvidelse ved den forestående tunnelrehabiliteringen.

Arbeidet med omlegging og testing har i all hovedsak vært utført som nattarbeid da anlegget var i daglig drift under hele anleggsperioden. Nytt system kunne først tas i bruk etter at alle endringene var godt gjennomtestet. I byggeperioden måtte det derfor veksles mellom ny og gammel løsning inntil alle endringer var implementert og godkjent av byggherre. Dette ble løst med god planlegging av arbeidet underveis i prosjektet og i forkant av hver enkelt nattestenging. Fra høsten 2020 kunne VTS ta i bruk nytt toppsystem for denne strekningen.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  Controltec
 • Kunde:
  Skanska Norge AS
 • Prosjekttype:
  Tunellrehabilitering
 • Tidsrom:
  2019 – 2020
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting