Ombygging av Brandval hengebru

Brandval hengebru spenner over Glomma elv på Fv 370 ved Brandval i Kongsvinger kommune og er ei såkalt myk hengebru fra 1949. På grunn av tungtrafikk har det oppstått gjentatte skader på fuger og negativlagere.

Det ble etablert nye pendellagere, sidestyring og en horisontal fastholdning i lengderetning av brudekket. Dette innebar en ombygging av fuger og opplegg for disse, Tensagrip og Cipec WD 230. På aksen med fastholdningen ble det stålkjernepælet for å forankre dette i grunnen på landkaret.

Prosjektdetaljer
  • Brandval
  • Ombygging av Brandval hengebru
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum 4,8 MNOK