Prosjektperiode
Prosjekt
Kunde
Kontraktssum
Ingen treff, prøv å endre filteret ditt
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Prosjekt: Driftskontrakt elektro Nord-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Oppgradering elektrisk anlegg bybrua Stavanger
  Kunde: Solar Light
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Signalanlegg Misjonsveien
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2015
  Prosjekt: Totalentreprise elektro, veilys
  Kunde: Bertelsen og Garpestad
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: Bruvedlikehold Rogaland
  Kunde: BMO Entreprenør AS
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: Bruvedlikehold Rogaland
  Kunde: Risa AS
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Prosjekt: Rekkverk, TS, Sør-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen Region Vest
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Signalanlegg Ullandhaugveien - Tellusveien
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Signalanlegg Zetlitzveien Fv 44
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Noreviktunnelen
  Kunde: Sluttkunde: Statens Vegvesen Region Vest UE: OneCo Veidrift AS
 • Prosjektperiode: 2012 - under utførelse
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av veibelysning - Sør-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2013
  Prosjekt: Veglysprosjekt - E39 Helleland Skurve
  Kunde: Sluttkunde: Statens Vegvesen Region Vest UE: OneCo Veidrift AS