Omsorgsboliger Ljabruveien 157-159

Oppføring av omsorgsboliger fordelt på seks bygninger hvor fem for bolig og en for personal. I de fem boligene er det to leiligheter, totalt ti boenheter med tilhørende boder. Personalbasen består av kontorer og vaktrom. Bygningsmassen består av bygninger i en etasje, med unntak av P-basen som har teknisk rom som kjeller. Hele området er innegjerdet, og det er etablert porter med adgangsbrikke/ nøkkel.

Tomten bygningene er etablert på ligger i bratt og ulendt terreng i en åsside sør for Ljabruveien. Tomten er 3100 m2 uten vesentlig bebyggelse rundt og bestod utelukkende av vegetasjon. Det ble behov for større skjæringer i bakkant av tomten og støttemurermurer mot adkomstvei og i nord samt etablering av infrastruktur som vei, VA og EL.

Arbeidet har bestått i:

 • Prosjekteringsledelse
 • Grunnarbeid
 • Tømrerarbeider
 • VVS-installasjoner
 • Elektroinstallasjoner
 • Utenomhusarbeid
Prosjektdetaljer
 • Oslo
 • Omsorgsboliger Ljabruveien 157-159
 • KF Entreprenør AS
 • Bygg og anlegg
 • Sep. 2017 - Sep. 2018