Lillestrøm Toppen

KF Entreprenør overtok i april 2018 byggingen av to boligblokker etter at tidligere Entreprenør S – Bygg ble begjært konkurs. Hver av blokkene er bestående av 57 boenheter med tilhørende parkeringsanlegg og utomhus arealer. Prosjektene har ett samlet BRA på noe over 10 000m²

Boligblokken hadde varierende ferdig grad da KFE overtok, utfordringen vi stod overfor da vi tok over lå i manglende dokumentasjon for allerede utførte arbeider samt den korte byggetiden som var tilgjengelig før byggene skulle overtas av kjøperne.

Arbeidene har bestått i:

 • Prosjektledelse
 • Grunnarbeid
 • Betongarbeid
 • Tømrerarbeider
 • Overflatebehandling
 • VVS-installasjoner
 • Elektroinstallasjoner
 • Løfte innretninger (HC- heiser/ Bilplattformer)
 • Utomhus arbeid
Prosjektdetaljer
 • Lillestrøm
 • Lillestrøm Toppen
 • KF Entreprenør AS
 • Bygg og anlegg
 • Mai. 2018 - Nov. 2018