Ladestrømsanlegg Bastø Fosen

Otera Infra bygger 11 kV ladestrømsanlegg for Landstrøm Horten i samarbeid med Siemens. Ferjesambandet Horten-Moss er Norges mest trafikkerte, og i følge Bastø Fosen blir dette verdens største batteriferge som bygges for hel-elektrisk drift.

Nye Bastø Electric hurtiglades i 11 minutter. Under lading belastes nettet, som leveres av Skagerak Nett, med 11 kV (spenningen) og 9 MW som belastes nettet. Otera har fått jobben med å utføre regelmessig service på alle kritiske komponenter i anlegget. I tillegg skal de sørge for at anlegget til en hver tid, er i tråd med gjeldende forskrifter. Det vil utføres service på høyspentpluggen til skipene ca. hver måned.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  Otera Infra
 • Kunde:
  Landstrøm Horten
 • Prosjekttype:
  Ladestrømsanlegg og drift
 • Tidsrom:
  2020
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting