Hammerfestgata 1

Oppføring av ny boligblokk over seks etasjer pluss kjeller. 11 leiligheter hvor to bygningskropper er koblet sammen med en åpen svalgang og heissjakt.

Arbeidet har bestått i:

 • Utgraving av kjellerarealer.
 • Sikring av nabobygg med rørspunt og fjellbolter.
 • Setting av stålpeler til fjell.
 • Plass støpt kjeller inkludert heisgrube.
 • Montering av plattendekker og prefabrikkerte skallvegger pluss utstøping.
 • Nytt rørteknisk opplegg, nye elektriske installasjoner og ventilasjonsanlegg.
 • Utvendige drensbasseng, pluss tilkobling av VA, fjernvarme og ny strøm trasse.
 • Utvendig tørrmur, asfaltering og gartnerarbeider
Prosjektdetaljer
 • Oslo
 • Hammerfestgata 1
 • KF Entreprenør AS
 • Bygg og anlegg
 • Des. 2017 - Mai. 2018