GKS og SKS- Gardermoen

Etablering av tre nybygg. Ny grensekontrollstasjon, sikkerhetskontrollstasjon, scannerhall  samt utomhusarbeid bestående av nye opparbeidede asfalterte plasser, nye veier og perimetersikring.

Prosjektdetaljer
  • Gardermoen
  • GKS og SKS- Gardermoen
  • KF Entreprenør AS
  • Bygg og anlegg