FV416 Østebø – Frydendal, Aust-Agder

Bygging av ny GS-vei langs FV416. Vi utførte elektroarbeidene og satt opp 41 veilysmaster 12m rett og 6 master 6m (intensivbelysning) med 250W armaturer og LED (intensivbelysninga). Anlegget stod ferdig sommeren 2016.

Prosjektdetaljer
  • Østebø – Frydendal
  • FV416 Østebø – Frydendal, Aust-Agder
  • Traftec AS
  • Elektro
  • Kontraktssum ca 1,5 MNOK