FV209 Storskaret – Arefjord, Hordaland

Bygging av ny vei og gangbro, kulvert og rundkjøring. Vi står for elektroarbeidene med montering av 72 veilysmaster med led armaturer, lys i kulvert og håndløper samt div strømskap.

Prosjektdetaljer
  • Storskaret - Arefjord
  • Elektroarbeidene i forbindelse med ny vei og gangbro
  • Traftec AS
  • Elektro
  • Kontraktssum ca 3,3 MNOK