Forsterking Trommald bru

5 eksisterende betongbærebjelker ble forsterket grunnet økning fra Bk 8 til Bk 10. Armeringen ble dyblet i underkant dekke og topp bjelker. Forskaling ble understøttet med Haki tungstillas, og betongen SKB ble pumpet inn fra ventil i senter på undersiden av form. Før endelig betongresept ble bestemt, ble det bygget en prøveform for prøvestøp på blandeverk. På oversiden ble det etablert en midlertidig bru som tok trafikkbelastningen under støp og herde tid. Det ble lagt membran og asfalt på brudekket.

Dybler: 1200 stk
Armering: 8 tonn
Betong: 55 m3

Prosjektdetaljer
  • Flå
  • Forsterking Trommald bru
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum 3,3 MNOK