Fjellfoten Renseanlegg

Bygget om samt utvidet Fjellfoten renseanlegg med et nybygg på 950 m2 i plasstøpt betong fordelt på tre etasjer. I tillegg ble det etablert et nytt servicebygg på 460 m2 på to plan, samt en garasje på 210 m2.

Det er utført krevende utomhusarbeider. Ca. 500 meter med ny VA infrastruktur er etablert i dybde 5-7 meter under eksisterende bakkenivå. Spunting har holdt på plass masser ved graving av de dypeste strekkene. Det er etablert åtte nye kumgrupper, to stk 50 m3 tette tanker og oljeutskiller.

Prosjektdetaljer
  • Nes kommune
  • Fjellfoten Renseanlegg
  • KF Entreprenør AS
  • Bygg og anlegg
  • Mai. 2011 - Aug. 2012