Etablering av bru i trevirke

Prosjektene gikk ut på å rehabilitere og etablere nye bruer. Bruenes stålbjelker og trekonstruksjon ble revet. Deretter ble nye stålbjelker etablert før rekonstruksjonen ble bygget. Bruene hadde slitelag og tværrbærere av tre på stålbjelker. Trekonstruksjonene var komplekse og trengte god kvalitetssikring. Begge bruene gikk over elver.

Arbeidene ble ferdigstilt i henholdsvis 2009 og 2016.

Prosjektdetaljer
  • Etablering av bru i trevirke
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum 2,2 MNOK