Enderud bru

Eksisterende bru ble heist vekk i sin helhet, nye lagerputer ble etablert og to  nye bruelementer ( 70 og 75 tonn ) ble bygget. Ny bru ble heist inn med en 500 tonns mobilkran. Trafikken ble stoppet i 13 timer for å utføre operasjonen rundt løft.

Armering: 12 tonn
Betong: 60 m3

Prosjektdetaljer
  • Krødsherad
  • Enderud bru
  • Veisikring AS
  • Veisikring