Ekornrud bru

Eksisterende kantdragere ble vannmeislet vekk, det ble armert opp, forskalet og støpt ut nye kantdragere. Ved alle fire ender av bru ble det støpt nye vingemurer, to av disse ble forankret med Iscebeck stag ned til fjell. Gammel gråsteinsmur på den ene siden ble forankret med Ischebeck stag, horisontalt, armert og sprøytet opp med betong. Alle disse operasjonene var avhengig av togstans og sikkerhetspersonell.

Prosjektdetaljer
  • Ekornrud bru
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum 2,7 MNOK