E39 Romarheimsdalen, Hordaland

Bygging av ny GS-vei langs E39, samt opparbeiding av rasteplass med nytt toalettbygg. Vi stod for elektro med bla 43 veilysmaster 12m NE + 10 veilysmaster 6m rett med totalt 53 LED armaturer. Anlegget stod ferdig høsten 2016.

Prosjektdetaljer
  • Lindås kommune
  • Elektroarbeid ved bygging av ny GS-vei langs E39
  • Traftec AS
  • Elektro