E18 Tangen – Aust-Agder/Telemark grensen

Montering av midtdeler langs E18, vi stod for elektroarbeidene med bla 168 veilysmaster med 250W og 400W armaturer. Anlegget stod ferdig sommeren 2016.

Prosjektdetaljer
  • Sannidal
  • E18 Tangen – Aust-Agder/Telemark grensen
  • Traftec AS
  • Elektro