E16 Skromleparsellen, Hordaland

Flomsikring og kjettingplass langs E16. Vi stod for elektro med 18 veilysmaster 10m NE, 150W armaturer. Anlegget stod ferdig høsten/vinteren 2016.

Prosjektdetaljer
  • Voss kommune
  • E16 Skromleparsellen, Hordaland
  • Traftec AS
  • Elektro