Drift og vedlikehold Halden

Veidrift avd. Halden har hatt drift- og vedlikeholdsansvar for ca. 482 km vei i regionen. Drift og vedlikehold av offentlig veinett består av å holde veier i henhold til avtalt standard sommer som vinter. Dette gir mengder av utfordrende og spennende arbeid, og bygger bred kompetanse.

Om arbeidet

Etter slitasje har Veidrift utført reparasjoner og utbedringer av veinettet, byttet stikkrenner og jobbet med overvann, utbedring av veier ved masseutskiftning, renhold, klipping av gress og oppsett av skilter, samt mye mer. Vintertid består i tillegg av brøyting, salting, strøing, da veiene til enhver tid skal være fremkommelige. Ved ulykker utfører selskapet dirigering og omskilting i samarbeid med nødetater samt utfører opprydning og reparasjoner.

Arbeidet utføres iht. kontrakt og/eller byggherres ønske. Arbeidet skjer på og ved vei, og arbeidsvarsling og sikkerhet i en bransje med mye ulykker, er et stort fokus. Kontrakten ligger i en klimatisk sone med mye skiftende vær hvor av vinterarbeidet kan være forskjellig i sonene innenfor kontraktens område.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  Veidrift
 • Kunde:
  Statens vegvesen / Viken fylkeskommune
 • Prosjekttype:
  Driftskontrakt
 • Tidsrom:
  2012 – 2021
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting