Drift og vedlikehold av veglys i Oslo og Akershus

Otera Traftec as har kontrakt med Statens vegvesen region Øst vedr drift og vedlikehold Elektro og automasjons tjenester i Oslo og Viken (tidligere Akershus) fylke.

Herunder funksjonsansvar, drift og vedlikehold på

 • Riksveier
 • Riks-gang og sykkelveier
 • Fylkesveier
 • Fylke-gang og sykkelveier

Tilhørende er også sideanlegg, sideområder, utstyr samt andre spesielle installasjoner.

Oppdraget er all planlegging, styring, utførelse og dokumentasjon av komplett drift og vedlikehold på strekningene. Herunder også kontinuerlig døgnvakt for feil, hendelser og ulykker på kontraktsområdet.

I tillegg så har vi satt opp nye veilysanlegg for veilys på gang/sykkelveier og fylkesveier igjennom kontrakten.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  Otera Traftec
 • Kunde:
  Statens vegvesen og Viken fylkeskommune
 • Prosjekttype:
  Drift og vedlikehold av veglys
 • Entrepriseform:
  Hovedentreprise
 • Tidsrom:
  2015 – 2020
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting