Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg i Aust-Agder

Drift og vedlikehold av elektriske anlegg i tunneler og veilys i Aust-Agder.

I tillegg til håndtering av oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på veinettet omfatter kontrakten blant annet funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter i Aust-Agder fylke.

Prosjektdetaljer
  • Aust-Agder
  • Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg i Aust-Agder
  • Traftec AS
  • Elektro
  • Sep. 2018 - Pågående