Prosjektperiode
Prosjekt
Kunde
Kontraktssum
Ingen treff, prøv å endre filteret ditt
 • Prosjektperiode: 2018 - under utførelse
  Kunde: Statens vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Flomlysanlegg Kjempesteinsmyra kunstgressbane - Risør
  Kunde: Risør kommune
 • Prosjektperiode: 2016 - 2017
  Prosjekt: Elektroarbeider Barbu Park - Arendal
  Kunde: Steen & Lund as
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Oppgradering elektrisk anlegg bybrua Stavanger
  Kunde: Solar Light
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Flomlys Vegårshei skisenter
  Kunde: Vegårshei skisenter
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Flomlys Stuenes stadion – Arendal
  Kunde: Arendal kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Idda skatepark og flomlysanlegg
  Kunde: Kristiansand kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Flomlys Lillesand stadion
  Kunde: Lillesand kommune
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Signalanlegg Zetlitzveien Fv 44
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Signalanlegg Ullandhaugveien - Tellusveien
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Signalanlegg Misjonsveien
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Prosjekt: Driftskontrakt elektro Nord-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen