Bruvedlikehold – rekkverk Aust-Agder

Arbeidene omfatter blant annet reparasjon/utskifting av brurekkverk, overgangsrekkverk og endeavslutninger, betongrehabilitering, reparasjon/utskifting av brufuger/asfaltfuger, reparasjon av undergravde brufundamenter/erosjonssikring, breddeutvidelse av bruer, fresing og legging av membran/fuktisolering samt reasfaltering.

Prosjektdetaljer
  • Rekkverk Aust-Agder
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum ca 11 MNOK