Rehabilitering av Bønsdalen bru

Rehabilitering av Bønsdalen bru besto i å rehabilitere og utbedre pilarer og landkar. Det ble også bygget ny bru, samt brudekke. For å ta høyde for våtere klima på Østlandet ble det valgt å heve brua, og fjerne fallet brua hadde. Utbedringen av pilarene og landkarene ble gjennomført med nedtappet elv. Etter at arbeidene som krevde nedtappet elv var gjennomført ble brua revet, pilarene og landkarene hevet før ny bru ble montert. Deretter ble det etablert nytt brudekke, slitelag og tilknytning til veien.

Prosjektet hadde krevende forutsetninger da vannet i elven måtte demmes opp på oversiden, og normal vannføring måtte håndteres. Arbeidene som ble utført når elven var fylt med vann krevde gode sikkerhetsrutiner for å ha god beredskap dersom noen skulle falle i elven.

Prosjektdetaljer
  • Bønsdalen
  • Bønsdalen bru
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum 4,4 MNOK