Ballistisk LAB

Etablering av nytt ballistisk laboratorium med skytebane. Utgraving og sprengningsarbeider for nytt ballistisk laboratorium under bakken med sammenkobling av eksisterende bygg/kjørerampe. Samt utføring av betongarbeider og alle tekniske installasjoner, inklusivt spesialleveranser for skytebane.

Prosjektdetaljer
  • Kjeller
  • Ballistisk LAB
  • KF Entreprenør AS
  • Bygg og anlegg
  • Okt. 2018 - Pågående