Arnebråtveien 85

Nybygg bestående av ni leiligheter fordelt over tre etasjer og en parkeringskjeller under bakken. Det er en tilbaketrukken plassering der bygget har tre etasjer over bakken i fremkant og to i bakkant. Totalt samlet areal er 1664m2-BRA, og størrelsene på leilighetene varierer fra ca. 94 til 130 m2-BRA.

Bygget er fundamentert direkte på fjell med punktfundamenter. Det ble sprengt ut ca. 2500m2 med fjell i byggegropen. Bygget består av betong og stål som bæresystem, og det er betongdekket og betongvegger mellom alle seksjoner. Ytterveggene ble bygget i stenderverk med teglforblending. Det ble montert vinduer med utvendig eik samt kobber takrenner og nedløp.

Prosjektdetaljer
  • Oslo
  • Arnebråtveien 85
  • KF Entreprenør AS
  • Bygg og anlegg