4 bruer i Buskerud

Bytte av bruoverdekning på 3 stk bruer, samt karbon forsterkning av en bru.

Høymyr bru: eksisterende bru ble heist vekk i sin helhet, nye lagerputer ble etablert og to nye bruelementer bygget. Bru ble heist inn med en 500 tonns mobilkran. 90 tonn per element.

 

Eidsåi: eksisterende bru ble demontert i deler og fjernet, nye landkar ble støpt og nye bruelementer ble bygget 400 meter fra bru, og kjørt opp med spesialhenger opp til bru sted. Elementene ble heist inn med 500 tonns mobilkran. 78 og 89 tonn per element.

St Olavs: bygges om for å tilfredsstille Eurokode laster. Kappestøp landkarvegg, sementinjeksjoner, utskifting av bruplate med plate støpt i nærhet av bru. Bruplate kjøres frem med spesialhenger for så og heises inn med mobilkran på nye lager avsatser. 45 og 40 tonns elementer.

Åros bru: forsterkning av brubjelker med karbon bånd og låseklaver. Utførelsesklasse stålarbeider EXC3.

Prosjektdetaljer
  • 4 bruer i Buskerud
  • Veisikring AS
  • Veisikring
  • Kontraktssum 6,9 MNOK