gammelbilde av flere bygninger i fugleperspektiv

Oppgradering av Folkehelseinstituttet

KF Entreprenør AS har signert avtale med Statsbygg om oppgradering og vedlikehold av Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) består av 10 bygninger på totalt 41.579 m2. Prosjektet omfatter blant annet et av de eldste bygningene som er vernet og fra 1929 til det nyeste bygget fra 1995.

Prosjektets hensikt er å forbedre arbeidsmiljøet i henhold til standard, sanitærforhold og inneklima, etter mange års vedlikeholdsetterslep. Det skal også legges bedre til rette for funksjonshemmede, samt at arealene skal omdisponeres for bedre utnyttelse. Det skal også bygges nye kjøkken og våtrom i tillegg til fasadearbeid. I tillegg skal de tekniske anleggene forbedres for bedre fleksibilitet, og det elektriske anlegg skal oppdateres.

Prosjektet startet opp i mars 2018 og vil ha en varighet på 12 måneder.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting