damveggen med fossefall på siden i grønne omgivelser

Oppgradering Dam Langlia

KF Entreprenør har signert avtale med Oslo kommune Vann og avløpsetaten om rehabilitering av Dam Langlia.

Hvelvdammen på Langlia ble bygget i 1941. Dam Langlia demmer opp Langlivann som i dag benyttes til vannforsyning i Sørkedalen. Dammen er  også tilleggs- og sikkerhetsforsyning av Oslo vest. Dammen ligger i Langliavassdraget i Oslo kommune.

Rehabiliteringen som KF Entreprenør AS nå skal gjennomføre innbefatter blant annet riving og bygging av ventilhus med 30 meter dype sjakter hvor nytt utstyr skal på monteres. Videre skal det utføres en rekke arbeider som støping av plater og nye dekker, bytte bunntapperør i dam, samt støpe inn ventiler på nytt fundament. Det skal også rives utvendige trapper, luker og mekanismer brukt til gammel tømmerfløting.

Prosjektet starter opp i 2017 og vil ha en varighet på 1-1,5 år.

Rehabiliteringen av Dam Langlia føyer seg inn i en rekke med flere tilsvarende oppdrag gjennomført av KF Entreprenør AS de seneste år, selskapet har i dag et miljø med svært god kompetanse og erfaring på rehabilitering av store betongkonstruksjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting