Samfunnsansvar | CSR

I Roadworks følger alle selskapene i konsernet vår felles plattform for Corporate Social Responsibility (CSR). CSR er på norsk betegnet som næringslivets samfunnsansvar som handler om på hvilken måte verdier blir skapt. I Roadworks kaller vi det Veivalg.

Veivalg er vår felles plattform som skal være med å sikre at vi som representerer Roadworks tar etiske, sosiale, og miljømessige bærekraftige valg i vår daglige drift.

Veivalg er vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av Roadworks innen:

 • Etikk og forretningsskikk
 • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
 • Anskaffelser / innkjøp
 • Miljø og ytre påvirkning

Roadworks sine policyer og retningslinjer finner du her:

I Roadworks skal vi være bevisste vårt samfunnsansvar, følge gjeldende regelverk og gjøre gode etiske veivalg.

Thomas Ellingsen
Konsernsjef | CEO

 • Om Roadworks
 • Samfunnsansvar | CSR
 • Krav til våre leverandører
 • Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen
 • Roadworks – hovedkontor

  Hasseldalen 3
  4878 Grimstad
  Norge

  ROADWORKS AS
  Org nr. 999 178 375

  Hasseldalen 3 | 4878 Grimstad
  E: post@roadworks.no

  Kontaktperson: 
  Thomas Ellingsen
  E: thomas.ellingsen@roadworks.no

   

  Gå til egen kontaktside

Roadworks - hovedkontor

Hasseldalen 3, 4878 Grimstad, Norge

ROADWORKS AS
Org nr. 999 178 375

Hasseldalen 3 | 4878 Grimstad
E: post@roadworks.no

Kontaktperson: 
Thomas Ellingsen
E: thomas.ellingsen@roadworks.no

 

Kontaktpersoner

Thomas Ellingsen