Samfunnsansvar | CSR

I Roadworks følger alle selskapene i konsernet vår felles plattform for Corporate Social Responsibility (CSR). CSR er på norsk betegnet som næringslivets samfunnsansvar som handler om på hvilken måte verdier blir skapt. I Roadworks kaller vi det Veivalg.

Veivalg er vår felles plattform som skal være med å sikre at vi som representerer Roadworks tar etiske, sosiale, og miljømessige bærekraftige valg i vår daglige drift.

Veivalg er vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av Roadworks innen:

  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Anskaffelser / innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning

Roadworks sine policyer og retningslinjer finner du her:

I Roadworks skal vi være bevisste vårt samfunnsansvar, følge gjeldende regelverk og gjøre gode etiske veivalg.

Thomas Ellingsen
Konsernsjef | CEO

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting