Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen

Kjære kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere,

Roadworks tar koronaviruset på alvor og har innført en rekke ekstraordinære tiltak. Flere av våre datterselskap har en samfunnsviktig funksjon i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastruktur for elkraft og samferdsel. Våre hovedprioriteringer er å sikre våre ansattes helse, å bidra til å redusere smittespredning og å opprettholde beredskap og drift av samfunnskritiske funksjoner.

Det er nedsatt en beredskapsgruppe i Roadworks samt i hvert datterselskap som planlegger og koordinerer alle tiltak og ekstern- og internkommunikasjon.

Beredskapsgruppen har etablert en plan for nøkkelpersonell og kompetanseoverføring slik at beredskap og drift opprettholdes.

Spørsmål kan rettes til

Thomas Ellingsen

Konsernsjef | CEO
Roadworks

Anniken Dahl

Daglig leder
Controltec

Aslak Andersen

Daglig leder
Otera Infra

Frank Stabu

Kontaktperson arbeidsvarsling
Veidrift

Fredrik Zachariassen

Daglig leder
Veisikring

Harald Pedersen

Daglig leder
KF Entreprenør

Øystein Stebekk

Daglig leder
Otera Traftec
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting