Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen

Kjære kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere,

Roadworks tar koronaviruset på alvor og har innført en rekke ekstraordinære tiltak. Flere av våre datterselskap har en samfunnsviktig funksjon i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastruktur for elkraft og samferdsel. Våre hovedprioriteringer er å sikre våre ansattes helse, å bidra til å redusere smittespredning og å opprettholde beredskap og drift av samfunnskritiske funksjoner.

Det er nedsatt en beredskapsgruppe i Roadworks samt i hvert datterselskap som planlegger og koordinerer alle tiltak og ekstern- og internkommunikasjon.

Beredskapsgruppen har etablert en plan for nøkkelpersonell og kompetanseoverføring slik at beredskap og drift opprettholdes.

Spørsmål kan rettes til

Thomas Ellingsen

Aslak Andersen

Anniken Dahl

Harald Pedersen

Frank Stabu

Fredrik Zachariassen

Øystein Stebekk