energimontører i arbeid landlig i solnedgang

Nye skillebrytere på Jevnaker

Otera Infra avd Elkraft Grenland skiftet ut to eksisterende 132 kV skillebrytere på Jevnaker for Glitre Energi Nett AS.

Prosjektet har blitt utsatt et par ganger grunnet restriksjoner på utkobling i regionalnettet, men i midten av oktober i år var alt klart og prosjektet kunne starte.

I utgangspunktet skulle de eksisterende bryterne bygges om. Otera Infra anbefalte kunden derimot å bytte til helt nye brytere. Dette var en rimeligere og ikke minst bedre løsning for kunden på lang sikt. Det ble benyttet egen lastebil med kran, og det ble leid inn nødvendig lift og minigraver for kabling av signalkabel. Det ble også lagt ned trekkerør slik at kunden i fremtiden kan utvide dersom behovet melder seg. Arbeidet gikk som planlagt og ble gjennomført med dyktige og dedikerte ressurser fra Otera Infras avdeling i Grenland.

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting