to smilende menn som håndhilser etter signert kontrakt

Signerte kontrakt i Namsos

Veidrift AS signerte 13. mars 2017 avtale med Statens vegvesen region Midt om drift og vedlikehold av kontraktsområde Namsos for perioden 2017-2022. Kontrakten starter opp 1. september i år og varer i fem år med opsjon på ytterligere 1 år. Kontrakten er på 195 millioner + mva -.

Veidrift får ansvar for drift av 646 km vei. Kontraktsområdet består av vedlikehold på fylkesveiene i tillegg til gang-og sykkelveiene i Namsos, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, deler av Overhalla, Verran og Osen kommune i Sør-Trøndelag.

Bilde:
Frank Stabu og seksjonsleder for vegseksjonen i Nord-Trøndelag Arild Lars Hamrum-Norheim har signert avtalen om vegvedlikeholdet i kontraktsområde Namsos.
Foto: Statens vegvesen

 

 

kart over namsos
Kontraktsområde Namsos
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting