ny bro - gang og sykkelvei over togskinnene - blå himmel

Veisikring prosjekt: ny gang- og sykkelbro på Stabekk stasjon

I september 2021 var Veisikring ferdig med oppføringen av ny gang- og sykkelbro på Stabekk stasjon.

Avtalen ble alt inngått i 2019, den gang med Statens vegvesen, men på grunn av utfordringer knyttet til tog og sperring av spor ble prosjektet utsatt. Sommeren 2020 var endelig planleggingsfasen i gang, og Viken fylkeskommune hadde overtatt prosjektet fra Statens vegvesen.

– Prosjektet har involvert alle avdelingene til Veisikring og datterselskapet Bærum Asfalt. Det å spille på kunnskap og erfaring i egne rekker er med på å sikre et godt resultat, forteller Fredrik Zachariassen, daglig leder i Veisikring.

I februar 2021 startet Veisikring med å rive den gamle trebroa på Stabekk stasjon. Det ble bygget nye fundamenter med stålpeler før broa ble heist på plass med kran. Broa er levert i tre deler av Moelven Limtre AS fra Moelv.

Det er satt opp en to meter høy skjerm mot togskinnene som sikrer mot strømføringene. I tillegg er det satt opp rundt 100 meter stålrekkverk og rundt 15 meter med betongrekkverk. Det er brukt tre ulike stålrekkverk, og nytt stålrekkverk måtte spesialtilpasses på grunn av varierende avstand på eksisterende rekkverk.

– Beliggenheten har vært med på å gjøre dette til et krevende prosjekt. Det er et trafikkert området med bilister og fotgjengere, og det har derfor vært behov for manuell trafikk dirigering i 1 ½ år. Veisikkerhet er veldig viktig for oss. Vi jobber hver dag for å sikre veiene våre for myke og harde trafikanter, avslutter Trond Arild Svinterud, avdelingsleder bruvedlikehold Øst i Veisikring.

 

ny gang og sykkelvei over togskinnene - blå himmel

bygging av ny gang og sykkelvei bygging av ny gang og sykkelvei - arbeid på kvelden

bygging av ny gang og sykkelvei - ny bro løftes med kran bygging av ny gang og sykkelvei - arbeid på kvelden

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting