to menn håndhilser etter signert kontrakt

Ny vedlikeholdsavtale av bruer i Agder

Veisikring AS signerte 18. mai 2017 avtale om vedlikehold av 47 bruer i Aust- og Vest-Agder. Byggherre er Statens Vegvesen Region Sør, og vedlikeholdsarbeidene skal utføres i 2017 og 2018.

Arbeidene omfatter blant annet reparasjon/utskifting av brurekkverk, overgangsrekkverk og endeavslutninger, betongrehabilitering, reparasjon/utskifting av brufuger/asfaltfuger, reparasjon av undergravde brufundamenter/erosjonssikring, breddeutvidelse av bruer, fresing og legging av membran/fuktisolering samt reasfaltering.

Dette er en vedlikeholdskontrakt som utlyses hvert år, men som varer i to år. Av de ti kontraktene som er blitt utlyst siden 2008 er dette den niende Veisikring AS har fått. Forventet oppstart av arbeidene er juni 2017.

På bildet: f.h. Espen Bie Gundersen i Statens Vegvesen, og Leif Chr Gundersen, avdelingsleder i Veisikring Sørvest.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting