Ny regionalnettforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon

Otera Infra skal stå for bygging av ny regionalnettforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon for Agder Energi Nett AS. Prosjektet ligger i Sirdal kommune i Agder.
Det skal legges 132 kV kabel sammen med fiberkabel og jordledere i hele traseens lengde. I deler av traseen legges 22 kV kabel, eller rør for fremføring av fremtidige 22 kV distribusjonskabler. Kabelgrøften fra Finså til Ertsmyra er ca. 4,6 km.

– Otera er stolte over å ha fått prosjektet i tett konkurranse med andre aktører. Tildelingen viser at vår satsing på spesialkompetanse har blitt lagt merke til i markedet, sier Andre Erikssen, avdelingsleder for Elkraft Prosjekt i Otera Infra.

Otera Infra har ansvaret for alle arbeider i prosjektet som grøfter, føringsveier, kabler og elektroarbeider. Prosjektet er omfattende med mange grensesnitt mot offentlig infrastruktur, boring av kabeltunnel, store kabler og høyspentskjøter som krever spesialkompetanse.

Prosjektet startet nå i mars og forventes ferdig i november 2022.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting