smilende mann og dame håndhilser etter signert avtale

Ny kontrakt for Controltec

Controltec har signert kontrakt med Skanska gjeldende automasjonsarbeid på prosjektet E-3 Fv. 17 Strømnes – Sprova i Trøndelag.

Det skal bygges et nytt kryss mellom ny fv. 17 og ny fv. 720 vest for nye Beitstadsundbrua deretter går fv. 17 i ny trase videre til Sprova. På denne traseen skal det bygges to tunneler hvor den ene vil være 1000 meter lang og den andre blir 600 meter lang.

Controltec leverer og detaljprosjekterer automasjonsanlegget med redundante fiber nettverk og PLS systemer for tunnelene og strekningen. I tillegg bygger og leverer de nødstasjoner med kameraovervåkning samt styreskap og installasjoner i tekniske rom. Controltec vil også bistå med instrumentering for overvåkning av luftkvaliteten i tunnelen samt for styring av belysningsanlegget.

Samhandling og detaljprosjektering er allerede i gang og leveransene vil pågå gjennom vinteren. Prosjektet ferdigstilles høsten 2019.

På bildet fra v. Odd-Eirik Nybakken fra Skanska og Anniken Dahl fra Controltec.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting